Concurs de recrutare în vederea ocupării postului contractual vacant-muncitor calificat gr. II
2017-02-08 13:41:20

Comuna Măieruş cu sediul în: loc. Măieruş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286 / 2011 modificat și completat de H.G. nr.1027/2014.


Denumirea postului- muncitor calificat grad II, -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:


-nivelul studiilor: studii medii sau generale
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: experienţă profesională generală de minimum 2 ani


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 01.03.2017, ora. 10:00, la sediul Comunei Măieruş
Interviu:- data de 06.03.2017, ora 10:00, la sediul Comunei Măieruş.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.


Date contact: tel.:0268-284771.

Fișiere atașate

Înapoi