ANUNT CONCURS - INSPECTOR
2016-10-14 10:50:56

Primăria comunei Măieruş organizează concurs de recrutare la sediul din comuna Măieruş, str. N. Bălcescu nr. 2, jud. Braşov în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante în cadrul compartimentului Financiar-contabil,taxe,impozite,achiziţii publice astfel:
- Inspector, clasa I,grad profesional asistent 1
Condiţii de participare la concurs:
a) Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1991,privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu modificările şi completările ulterioare.
b) - condiţii specifice:
-studii juridice sau economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
-minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie
-cunoştinţe de operare calculator
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- Data până la care se depun dosarele de înscriere: 02.11.2016
- Selectarea dosarelor: 03.11..2016,orele 12,00 la sediul instituţiei
- Proba scrisă: 14.11.2016, orele 10,00 la sediul instituţiei
- Proba de interviu: 16.11.2016, orele 10,00 la sediul instituţiei
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul primăriei.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Măieruş sau la nr. de tel. 0268/284771.

Fișiere atașate

Înapoi