Turism

Resurse turistice naturale
în evaluarea cadrului natural realizată de Institutul de Geografie al Academiei Române (2008), comuna Măieruş a obţinut 6 puncte (din 10), punctaj care constată existenţa unor resurse turistice naturale: Aria protejată Pădurea Bogăţii.

Aria protejată Pădurea Bogăţii, situată pe teritoriul comunei Măieruş, a fost evaluată de Institutul de Geografie al Academiei Române cu 3 din 5 puncte ca şi teritoriu de importanţă naturală. Ca potenţial de dezvoltare turistică, în funcţie de relaţia cu infrastructura specific turistică şi tehnică, comuna Măieruş a obţinut un punctaj de 34.50 din 100 de puncte maxime, un punctaj destul de mic în condiţiile în care Braşovul intenţionează a fi un judeţ turistic. Ca arie protejată, în comuna Măieruş se află Pădurea Bogăţii. Aceasta a obţinut în evaluarea ariilor protejate realizată de Institutul de Geografie al Academiei Române un punctaj de 3 din 5 puncte maxim. Acest punctaj semnifică importanţa acestei arii protejate din judeţul Braşov din punctul de vedere al resurselor naturale.

În lista comunelor cu punctaj acordat în funcţie de potenţialul turistic, comuna Măieruş a obţinut un punctaj de 5 puncte din 10 puncte maxime acordate în funcţie de potenţial. Astfel, este identificat potenţialul turistic al zonei, însă valorificarea acesteia se face într-un mod destul de lent, având în vedere faptul că infrastructura turistică din Măieruş, inclusiv Pădurea Bogăţii a obţinut doar un punctaj de 34,50 din 100 de puncte posibile.

 

Cazare
În localitatea Măieruş, din anul 2005, singura structură de cazare are 14 camere, în anul 2008, numărul turiştilor români cazaţi în această structură de cazare a fost de peste 800. Conform datelor provenite de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov (2009), numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică în localitatea Măieruş a crescut de la 20 în anii 2005-2007, la 36 în anul 2008. La nivel judeţean, numărul locurilor de cazare în moteluri era în anul 2008 de 429, în Măieruş înregistrându-se doar 8% din capacitatea locurilor de cazare din judeţul Braşov.

Agroturismul este o oportunitate insuficient valorificată de localnici. Una dintre cauze poate fi şi lipsa unei infrastructuri specifice turismului, încurajarea creării de pensiuni agroturistice, diversificarea serviciilor oferite turiştilor, desigur fără alterarea specificului local, trebuie să reprezinte o preocupare pentru autorităţile locale, turismul fiind o activitate ce poate contribui la diversificarea economiei locale.

 

Agrement
Una din posibilităţile de petrecere a timpului liber în Măieruş sunt pescuitul sportiv în zonele amenajate pentru pescuit. Pe teritoriul Măieruşului există Vadul Roşu şi trei braţe ale Oltului amenajate pentru pescuit. O altă posibilitate de agrement este oferită de aria protejată Pădurea Bogăţii. în Măieruş se află 22% din teritoriul ariei protejate Pădurea Bogăţii, are protejată care se întinde, în total pe 2472 ha.

Înapoi