Obiective Turistice

Obiective Turistice

1. Biserica Evanghelicã C.A. fortificatã din Mãieruş

Monument istoric Construitã între anii 1791 - 1793 de meşterul zidar Kires, pe locul fostelor biserici sãseşti construite încã din secolul al XIV -lea. 

Fortificaţia a fost ridicatã între secolele XV- XVII. Actualul ceas din turn dateazã din 1801.
La anul 1842 turnul a fost înãlţat cu încã un etaj.
În jurul anului 1900, partea de nord şi turnul de apãrare s-au dãrâmat, fãrã a mai fi reconstruite.

 

2. Biserica Ortodoxã „Adormirea Maicii Domnului" din Mãieruş

Monument istoric. Construitã la 1787, cu ajutorul fraţilor Radu şi Rãuţ Leca, negustori din Braşov şi pictatã de Ioan Zugrav din Turcheş. 

Conceputã în formã de bazilicã romanã, a fost ziditã din piatrã şi cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã.
Biserica se aflã în incinta cimitirului.

 

3. Podul peste Olt

Amintit de documentele vremii încã de la începutul secolului al XVI -lea.

La Mãieruş circulã legenda salvãrii cu ajutorul unui bac peste Olt a reginei Isabela şi a fiului sãu Ioan Sigismund Zapolya, care se retrãgeau fiind urmãriţi de trupele imperiale ale regelui Ferdinand. Fericitã cã a scãpat cu viaţã, dãruieşte dreptul de a se construi un pod şi dreptul de proprietate şi uzufruct posesiunilor Mãieruş şi Belin.
Podul existent dateazã din anul 1955.


4. Lacul format în fosta carieră de argilă, abandonată în anul 1980

5. Vedere din Dealul Alb spre Valea Bogăţii


6. „Fântâna Albă" - loc de popas pe şoseaua E-60, în mijlocul pădurii Măieruşului
Ca semn de recunostiiţă protectorul acestei construcţii de drum, Inginer Şef Carl Gaertner 1867 Salutări de la Fântîna Albă.


7. Fag multisecular în Dealul Alb din pădurea Măieruşului

 

8. Stejar multisecular, aflat in "Ciutaria Arinilor". Are cicumferinţa de 6,55 m. Monument al naturii.

9. Complexul "Doripesco". Poartă de intrare în Măieruş, pe DN 13 (dinspre Braşov)

 

10. "Popasul Siluţ" aflat la intrarea în pădurea Măieruşului, pe DN 13 (dinspre Sighişoara)

 

11. Păstrăvărie Doripesco, pe Valea Măieruşului la km 33, pe DN 13 (E 60)


12. Cabana de la Şipote, de pe Valea Mãieruşului, din cantonul pãdurarului Bumbu Gheorghe, titular din anul 1972


13. Hotelul Steaua Bogăţii, zona Valea Măieruşului pe DN 13


14. Traseu turistic - Valea Corlatului - cu cele două izvoare de apă minerală.

 

15. Traseu turistic - Valea Măierușului - de la Păstrăvăria Doripesco la Cabana de la Şipote.

 

16. Traseu pe jos de la pârâul Ţiganului până la Cetatea Crizbavului (marcat cu crucea albastră pe fond alb), traseu de cca. 1 oră.

 

17. Posibilitatea prelungirii drumului forestier pe Valea Măieruşului până la Cetatea Crizbavului (până la drumul modernizat de pe hotarul cu comuna Crizbav).

 

18. Posibilitatea de marcare a unui TRASEU PE JOS de la pârâul Racilor, pe muchia Călăbarului, până la Cetatea Crizbavului.

 

19. Traseu turistic - din vârful Fântânii Albe la Fântâniţa Hoţilor, pe drumul roman (Calea lui Leer)

 

20. Posibilităţi de pescuit sportiv:

- pe Olt
- pe fostele coturi ale Oltului (20)
- Lacul de la Carieră (4)

 

21. Posibilitate de amenajare pârtii de schi

 

22. Posibilitate de vizitare a stânelelor de oi din Măieruş şi Arini

 

23. Posibilitate de cazare - turism rural - cazare prin ospitalitatea măieruşenilor.

Posibilităţi de cazare şi masă:

- Complexul Doripesco (9)
- Păstrăvăria Doripesco (11)
- Hotel Steaua Bogătii (13)

 

Posibilităţi de masă:

- Popasul Siluţ (10)

Galerie Foto

6. „Fântâna Albă” – loc de popas pe şoseaua E-60, în mijlocul pădurii Măieruşului1.	Biserica Evanghelicã C.A. fortificatã din Mãieruş. Monument istoric.  2. Biserica Ortodoxã „Adormirea Maicii Domnului” 12. Cabana de la Şipote, de pe Valea Mãieruşului, din cantonul pãdurarului Bumbu Gheorghe, titular din anul 19729. Complexul “Doripesco”. Poartă de intrare în Măieruş, pe DN 13 (dinspre Braşov)13. Hotelul Steaua Bogăţii, zona Valea Măieruşului pe DN 134. Lacul format în fosta carieră de argilă, abandonată în anul 1980.11. Păstrăvărie Doripesco, pe Valea Măieruşului la km 33, pe DN 13 (E 60)3. Podul peste Olt. Amintit de documentele vremii încã de la începutul secolului al XVI –lea. 10. “Popasul Siluţ” aflat la intrarea în pădurea Măieruşului, pe DN 13 (dinspre Sighişoara)5. Vedere din Dealul Alb spre Valea Bogăţii.
Înapoi