Istoricul localităţii

Cel mai vechi document care atestă prezenţa localităţii Măieruş este datat 19 noiembrie 1377, document ce identifică localitatea sub denumirea de Villa Nucum sau Valea Nucilor (Nussbach) pe care saşii au întemeiat-o cu opt secoleîn urmă.

 

În decursul anilor următori, prezenţa localităţii apare sub diferite forme atât în limba germană, maghiară şi română, astfel: Monzoros (1427), Nozbach (1476), Nosbach (1701), Măieruş (1797). În limba română, nu are nici o semnificaţie.

 

El a fost adoptat din traducerea denumirii satului „Aluniş" în limba maghiară, unde devine Magzaroş, apoi ajunge românescul Măgheruş. Prin transformările inerente pe care le suportă orice limbă vorbită, spre perfecţionare, a devenit Măieruş. Pentru saşi a rămas Nussbach, adică Valea Nucilor: „Denumirea şi-a căpătat-o de la un pârâu care izvorăşte din Vadul Roşu, străbate câmpul şi se varsă în Olt. Pe ambele maluri cresc aluni" (din consemnările preotului Josef Teutsch în 1754).

Înapoi