Economia

Economia

Activităţi economice
Economia măieruşeană se bazează în principal pe exploatarea lemnului şi creşterea animalelor având largi suprafeţe răspândite şi multe păşuni. Pe lângă aceasta, un domeniu foarte dezvoltat la nivelul acestei localităţi sunt domeniile serviciilor şi comerţului. Conform datelor furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, în anul 2007 în comuna Măieruş îşi desfăşurau activitatea 13 agenţi economici. Mai mult de jumătate dintre firme activau în domeniul serviciilor (53%).

 

Agricultura

Agricultura este în continuare un domeniu cu o pondere importantă în economia locală a comunei Măieruş. Populaţia se ocupă cu creşterea animalelor şi cultivarea terenurilor, însă acest lucru se realizează, în general, la nivel de subzistenţă în cadrul gospodăriilor individuale. Suprafaţa totală a comunei este de 6431 ha din care:

  • Suprafaţa agricolă 2874 ha
  • Suprafaţa neagricolă 3557 ha


Suprafaţa teritoriului administrativ a comunei Măieruş este de 6507 ha. Conform datelor provenite de la Registrul Agricol de la Primăria Măieruş, suprafaţa intravilanului comunei şi satului Măieruş este de 161 ha, iar cea a satului Arini este de 58,5 ha.
Pe terenul arabil se cultivă, de regulă, cereale şi furaje pentru animale. Principalele culturi sunt: grâu, orz, orzoaia, ovăz, porumb, cartofi, lucernă, porumb siloz.
Terenul agricol este exploatat atat de proprietari persoane fizice, cât şi de o asociaţie cu personalitate juridică care lucrează 303 ha teren arabil şi se ocupă cu creşterea animalelor (bovine, ovine).

În Măieruş funcţionează, din anul 2006, Asociaţia Producătorilor de Lapte şi Carne Ungra care are aproximativ 40 de membrii în Măieruş şi care este afiliată la nivel naţional.
Produsele agricole obţinute la nivelul comunei sunt folosite în consum familial, singurul produs agricol valorificat în mod organizat fiind laptele, prin cele trei centre de colectare: Prodlacta, Tyrom şi Covalact.
Creşterea animalelor se practică şi în gospodăriile individuale ale populaţiei.

Înapoi