Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2012 - privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil extravilan nr. top 11920/26/1 din CF nr. 100995 Măieruş şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 100 mp, identificat în nr. top 1010002, CF nr. 100995 Măieruş. 2012-11-29
24 / 2012 - privind rectificarea bugetul local pe anul 2012 2012-11-29
23 / 2012 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Comunei Măieruş pe trimestrul III anul 2012 2012-10-31
22 / 2012 privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Măieruş a terenurilor cuprinse în inventarul domeniului public al comunei Măieruş 2012-10-31
21 / 2012 - privind aprobarea efectuării de cheltuieli pentru achiziţionare unei autobasculante pentru Comuna Măieruş 2012-10-31
20 / 2012 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Măieruş, judeţul Braşov 2012-10-31
19 / 2012 privind aprobarea contractului de asistenţă juridică încheiat între Comuna Măieruş şi Cabinetul de Avocatură „Andreea Ticuşan” 2012-10-31
18 / 2012 - privind scutirea de la plata impozitului pe teren agricol, a d-nei Muntean Rozalia, văduvă veteran de război 2012-10-31
17 / 2012 Consiliul Local al comunei Măieruş, întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2012. 2012-10-31
16 / 2012 Privind completarea HCL nr. 23/2009 privind gospodărirea localităţii, circulaţia pe drumurile de utilitate privată, organizarea păşunatului şi întreţinerea şi exploatarea animalelor din perimetrul administrativ al comunei Maierus. 2012-09-21
15 / 2012 Privind completarea HCL nr. 2/2012 privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru telefoane şi carburanţi pe anul 2012 2012-09-21
14 / 2012 Privind includerea ca plată a serviciilor de salubritate pentru reţeaua stradală aflată pe domeniul public al comunei Măieruş 2012-09-21
13 / 2012 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-09-21
12 / 2012 Privind desemnarea reprezentantului comunei Maierus..... 2012-08-08
11 / 2012 Privind modificarea statului de functii al aparatului.... 2012-08-08

Înapoi