Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2015 privind aprobarea finantarii servicilor de mentenanta aferente perioadei post implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat destinat gestiunii Registrului agricol in format electronic 2015-02-26
10 / 2015 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. "Platforma de stocare temporara Maierus" aferent proiectului "Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Brasov" 2015-02-26
9 / 2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2015 2015-02-26
8 / 2015 privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe 2014 2015-02-26
7 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Publice Locale a Padurilor - Maierus R.A. 2015-02-26
6 / 2015 total cheltuieli 2015-01-29
5 / 2015 privind majorarea pretului de colectare a deseurilor colectate de catre SC Recycling Group SRL 2015-01-29
4 / 2015 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta pentru inmormantare 2015-01-29
3 / 2015 privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru telefoane si carburanti pe anul 2015 2015-01-29
2 / 2015 privind repartizarea excedentului bugetului local din anul 2014 2015-01-29
1 / 2015 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Maierus a deficitului sectiunii de dezvoltare 2015-01-08
36 / 2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei 2013-09-23
26 / 2012 - privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă d-lui Boroş Achim. 2012-11-29
25 / 2012 - privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil extravilan nr. top 11920/26/1 din CF nr. 100995 Măieruş şi scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 100 mp, identificat în nr. top 1010002, CF nr. 100995 Măieruş. 2012-11-29
24 / 2012 - privind rectificarea bugetul local pe anul 2012 2012-11-29

Înapoi