Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor de teren dezmenbrate din CF nr. 100775 proprietatea privata a Comunei Maierus 2015-05-28
25 / 2015 privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe trimestrul I anul 2015 2015-05-28
24 / 2015 privind stabilirea taxelor in vederea eliberarii atestatului de producator si a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015-05-14
23 / 2015 privind aprobarea participarii Comunei Maierus la apelul de propuneri de Proiecte din cadrul Lansarii rundei a doua a finantarilor nerambursabile de la bugetul de stat denumita "Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor II", finantata de Agentia Nationala pentru Romi si aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociatia Participarea Grupurilor Vulnerabile in Economia Sociala Fagaras-Brasov. 2015-05-14
22 / 2015 privind completarea HCL Nr. 52/2014 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2015 2015-04-30
21 / 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat al Comunei Maierus 2015-04-30
20 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale in Comuna Maierus 2015-04-30
19 / 2015 privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Maierus 2015-04-30
18 / 2015 privind aprobarea raportului de gestiune venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus 2015-04-30
17 / 2015 privind aderarea la potentialul Grup de Actiune Locala (GAL) "Asociatia Transilvana Brasov Nord" conform Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 - Masura 19 "Dezvoltare locala LEADER" (si sub-masurile aferente) 2015-04-30
16 / 2015 privind aprobarea participarii Comunei Maierus la apelul de propuneri de Proiecte din cadrul Lanarii rundei a doua a finantarilor nerambursabile de la Bugetul de stat denumita "Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor II", finantata de Agentia Nationala pentru Romi si aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociatia Romilor din Fagaras 2015-03-30
15 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare, autorizare si amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza Comunei Maierus 2015-03-30
14 / 2015 privind stabilirea pretului de vanzare a lemnului de foc pentru populatie 2015-03-30
13 / 2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2015 2015-03-30
12 / 2015 privind aprobarea incadrarii unui sector de drum de interes local in categoria functionala a drumurilor de interes judetean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Maierus 2015-02-26

Înapoi