Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-05-26
32 / 2016 Hotarare privind aprobarea raporturilor de gestiune venituri si cheltuieli pe anul 2015 a Regiei Publice Locale a Padurilor Maierus 2016-04-27
31 / 2016 Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractelor de inchiriere incheiate cu utilizatorii pentru suprafetele de pajiste in baza Hotararii nr. 21/10.04.2014 a Consiliului Local Maierus, cu completarile ulterioare 2016-04-27
30 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-04-27
29 / 2016 Hotarare privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acesteia "Reglementarea LEA 20kV Dealul cu Stejari intre stalpii nr. 46 si 59 cu lucrarile de construire case de vacanta" 2016-04-21
28 / 2016 Hotarare privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acesteia "Alimentarea cu energie electrica statie de tratare si put forat P1 in localitatea Arini" 2016-04-21
27 / 2016 Hotarare privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acesteia "Extindere retea iluminat public stradal, situat pe strada Corlat, localitatea Arini 2016-04-21
26 / 2016 Hotarare privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acesteia "Amenanjarea scurgerii apelor pluviale pe Strada Padurii si DJ 131 Comuna Maierus 2016-04-21
25 / 2016 Hotarare privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Maierus 2016-04-21
24 / 2016 Hotarare privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Maierus 2016-03-31
23 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-03-31
22 / 2016 Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Maierus al imobilului inscris in CF nr. 100476 nr. topo 675/1/1/2/1 2016-02-29
21 / 2016 Hotarare privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2016-02-29
20 / 2016 Hotarare privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale privind stimularea participarii in invatamant prescolar a copiilor 2016-02-16
19 / 2016 Hotarare privind modificarea hotararii nr. 28/09.06.2015 - aprobarea trecerii unor drumuri forestiere din al statului in domeniul public al Comunei Maierus 2016-02-16

Înapoi