Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2016 Hotararea privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Maierus 2016-09-07
9 / 2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Maierus 2016-09-07
8 / 2016 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe trimestrul II anul 2016 2016-09-07
7 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Maierus pe anul 2016 2016-09-07
6 / 2016 Hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Maierus 2016-09-01
5 / 2016 Hotarare privind alegerea ca viceprimar a domnului consilier local Garcea Lelu Felician 2016-06-23
4 / 2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni 2016-06-23
3 / 2016 Hotarare privind constituirea Consiliului Local al comunei Maierus 2016-06-23
2 / 2016 Hotarare privind validarea consilierilor locali alesi in data de 05.06.2016 2016-06-23
1 / 2016 Hotarare privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali 2016-06-23
38 / 2016 Hotarare privind repartizarea trupurilor de pasune in comuna Maierus si satul Arini si aprobarea regulamentului de organizare a sezonului pastoral 2016-05-26
37 / 2016 Hotarare privind aprobarea contractelor de asistenta juridica incheiate cu cabinetul de avocatura "Grig Anda Irina" 2016-05-26
36 / 2016 Hotarare privind completarea HCL nr. 3/2016 privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru telefoane si carburanti pe anul 2016 2016-05-26
35 / 2016 Hotarare privind modificarea, completarea si actualizarea Anexei 32 - "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Maierus", insusita prin HCL 46/1999 si atestata prin HG nr. 972/2002 2016-05-26
34 / 2016 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe trimestrul I anul 2016 2016-05-26

Înapoi