Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 Hotarare privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru telefoane si carburanti pe anul 2017 2017-01-26
4 / 2017 Hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Modernizare drum interjudetean Covasna - Brasov care face legatura intre DN 13 - format din DJ 131 km 0+000-7+856 si DJ 131B 0+000-12+978" 2017-01-26
3 / 2017 Hotarare privind aprobarea modului de verificare a cantitatii de 159.82 mc material lemnos provenit din partida nr. 1052/1082246 UP II Maierus ua 206B 2017-01-13
2 / 2017 Hotarare privind completare la HCL nr. 23/2016 privind stabilirea pretului de vanzare a lemnului de foc pentru populatie 2017-01-05
1 / 2017 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Maierus a deficitului sectiunii de dezvoltare 2017-01-05
21 / 2016 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe trimestrul III anul 2016 si a indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale - venituri ale Comunei Maierus pe trimestrul III anul 2016 2016-11-28
20 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-11-28
19 / 2016 Hotarare privind aprobarea valoarii totale a proiectului "Modernizarea si inlocuirea sistemului de incalzire la sediul primariei si dispensarul Maierus" 2016-11-09
18 / 2016 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico- economici pentru proiectul "Modernizarea si inlocuirea sistemului de incalzire la sediul primariei si dispensarul Maierus" 2016-11-09
17 / 2016 Hotarare privind aprobarea participarii Comunei Maierus, la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila 2016-11-09
16 / 2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantilor primarului si a Consilului Local Maierus in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Maierus anul scolar 2016 - 2017 2016-10-27
15 / 2016 Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Maierus al imobilului inscris in CF nr. 100198 din nr. topo. 273/2/5/2/1/2/1/2 2016-10-27
14 / 2016 Hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor material in caz de incediu 2016-10-27
13 / 2016 Hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-10-27
12 / 2016 Hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Maierus a imobilului inscris in CF 100937 Maierus, nr. cadastral 100937 in suprafata de 10930 mp, situat in intravilanul comunei Maierus si aprobarea documentatiei de dezmembrare 2016-09-07

Înapoi