Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2012 privind aprobarea unuor ajutoare de urgenta pentru inmormantare 2012-04-26
22 / 2012 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2012-04-26
3 / 2012 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2011 2012-01-30
21 / 2012 Privind încheierea prin licitație publică a suprafeței de teren de 33,82 ha,aparținând pășunii comunale,crescătorilor de animale 2012-03-27
20 / 2012 Privind aprobarea documentației de identificare a terenului în suprafață de 21.370 mp, nr. top 161,situat în localitatea Măieruș, zona Ocolitoare - Morii,cartierul de rromi,în vederea înfințării Cărții Funciare 2012-03-27
19 / 2012 Privind aprobarea alocării de către Consiliul Local Măieruș a suprafeței de 527,82 ha pășune,pentru depunerea unei cereri unice de plată,pentru campania 2012 la APIA - Centrul Județean Brașov 2012-03-27
18 / 2012 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Măieruș pe anul 2012 2012-03-27
17 / 2012 Privind modificarea HCL nr. 43/2011 cu privire la asocierea unității administrativ-teritoriale Măieruș cu unitățile administrativ-teritoriale Feldioara,Comana,Cața și Racoș în vederea înfințării unui Ocol Silvic în regim de Regie autonomă pentru gestionarea și administrarea terenurilor cu vegetație forestieră proprietatea unităților administrativ-teritoriale 2012-02-29
16 / 2012 Privind atribuirea directă a contractului de servicii de salubrizare a comunei Măieruș către S.C.VALEA FENIȘULUI S.R.L 2012-02-29
15 / 2012 Privind repartizarea trupurilor de pășune Măieruș și Arini pentru anul 2012 2012-02-29
14 / 2012 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a masei lemnoase, scoasă la drum auto, rezultată din cota anului 2012 și aprobarea caietului de sarcini 2012-02-29
13 / 2012 Privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2012 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 2012-02-29
12 / 2012 Privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Măieruș, județul Brașov 2012-02-29
11 / 2012 Privind rectificarea bugetului local al comunei Măieruș pe anul 2012 2012-02-29
10 / 2012 Privind repartizarea excedentului bugetelor locale din anul 2011 2012-01-30

Înapoi