Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2017 Privind Completarea Anexei 32 - ”Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Maierus” insusita prin HCL nr. 46/1999 si atestata prin HG nr. 972/2002 2017-08-04
45 / 2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Maierus, jud. Brasov 2017-08-29
18 / 2017 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii "Modernizare drumuri din Comuna Maierus, jud. Brasov" finantat in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala P.D.N.L. 2017-03-15
17 / 2017 Hotarare privind modificarea art. 2 din H. 25/21.12.2016 2017-03-15
16 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentelor ce stau la baza procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de Administratie la Regia Publica Locala a Padurilor Maierus RA, in sensul implementarii guvernantei corporative 2017-02-22
15 / 2017 Hotarare privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silita si alte acte de catre organul fiscal local din cadrul Primariei Maierus prin intermediul centrului de imprimare masiva 2017-02-22
14 / 2017 Hotarare privind eliminarea unor taxe stabilite prin HCL nr. 29/21.12.2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017 2017-02-22
13 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Maierus pe anul 2017 2017-02-22
12 / 2017 Hotarare privind aprobarea programului de perfectionare a functionarilor publici si personal contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Maierus, judetul Brasov 2017-02-22
11 / 2017 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social 2017-02-22
10 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe anul 2016 si al indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale - Venituri ale Comunei Maierus pe anul 2016 2017-02-22
9 / 2017 Hotarare privind delegarea gestiunii directe a serviciului de salubritate a comunei Maierus 2017-01-26
8 / 2017 Hotarare privind realizarea retelei scolare a localitatii Maierus pentru anul scolar 2017-2018 2017-01-26
7 / 2017 Hotarare privind aprobarea Scrisorii de Asteptari privind Consiliul de Administratie la Regia Publica Locala a Padurilor Maierus RA 2017-01-26
6 / 2017 Hotarare privind initierea si desfasurarea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru CA la Regia Publica Locala a Padurilor Maierus RA, in sensul implementarii guvernantei corporative 2017-01-26

Înapoi