Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2016 Hotarare privind repartizare excedentului bugetului local din anul 2015 2016-01-29
1 / 2016 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Maierus a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016-01-05
38 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Maierus pe anul 2015 2015-08-27
37 / 2015 privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe trimestrul II anul 2015 2015-08-14
36 / 2015 privind rectificare bugetului local al comunei Maierus pe anul 2015 2015-08-14
35 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Maierus pe anul 2015 2015-06-30
34 / 2015 privind completarea programului anual de achizitii publice al Comunei Maierus in anul 2015 2015-06-30
33 / 2015 privind atestarea apartenentei la domenniul privat al Comunei Maierus a imobilului inscris in CF nr. 101069 nr. top 6909/2/1, 6910/2/1, 6911/2/1, 6912/2/1, 6914/2/1, 6916/2/1, 6917/2/1 si intabularea in cartea funciara 2015-06-30
32 / 2015 privind atestrea apartenentei la domeniul privat al comunei Maierus al imobilului inscris in CF nr. 101154 nr. Top 6894/1 si intabularea in Cartea Funciara. 2015-06-30
31 / 2015 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta pentru inmormantare 2015-06-30
30 / 2015 privind instituirea unor restrictii de tonaj pentru autovehicule/utilaje de transport marfa si stabilire taxe pentru eliberare autorizatie speciala de tranzit in Comuna Maierus 2015-06-30
29 / 2015 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2015-06-30
28 / 2015 privind aprobarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al Statului si administrat de Regia Nationala a Padurilor Romsilva in domeniul public al Comunei Maierus, judetul Brasov 2015-06-09
27 / 2015 privind rectificarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2015 2015-06-09
26 / 2015 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor de teren dezmenbrate din CF nr. 100775 proprietatea privata a Comunei Maierus 2015-05-28

Înapoi