Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2016 Hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Maierus 2016-02-16
15 / 2016 Hotarare privind stabilirea pretului de vanzare a lemnului de foc catre populatie 2016-02-16
14 / 2016 Hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta pentru inmormantare 2016-02-16
13 / 2016 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2016 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social 2016-02-16
12 / 2016 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Maierus pe anul 2015 2016-02-16
11 / 2016 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Publice Locale a Padurilor - Maierus RA 2016-02-16
10 / 2016 Hotarare privin aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Maierus 2016-01-29
9 / 2016 Hotarare privind modificarea HCL nr. 55 inscrierea in Cartea Funciara a comunei Maierus si atribuirea numarului cadastral pentru imobilul in suprafata de 4990 mp cu destinatia de strada (strada Livezii) cuprinsa in inventarul public al comunei Maierus, jud. Brasov 2016-01-29
8 / 2016 Hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a comunei Maierus si atribuirea numarului cadastral pentru imobilul in suprafata de 11369 mp cu destinatia de strada (strada Garii) cuprinsa in inventarul public al comunei Maierus, jud. Brasov 2016-01-29
7 / 2016 Hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a comunei Maierus si atribuirea numarului cadastral pentru imobilul in suprafata de 13362 mp cu destinatia de strada (strada Dealului) cuprinsa in inventarul public al comunei Maierus, jud. Brasov 2016-01-29
6 / 2016 Hotarare privind aprobarea vanzarii privind licitatia publica a loturilor de teren dezmembrate din CF nr. 101144, proprietate privata a comunei Maierus 2016-01-29
5 / 2016 Hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Alimentare cu apa, retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Arieni, comuna Maierus, judetul Brasov 2016-01-29
4 / 2016 Hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Maierus pe anul 2016 2016-01-29
3 / 2016 Hotarare privind aprobarea plafoanelor de cheltuieli pentru telefoane si carburanti in anul 2016 2016-01-29
2 / 2016 Hotarare privind repartizare excedentului bugetului local din anul 2015 2016-01-29

Înapoi