Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
126 / 2012 - privind organizarea secţiei de votare în vederea desfăşurării alegerii membrilor colegiului judeţean al camerei agricole 2012-09-10
127 / 2012 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012-09-10
122 / 2012 - privind desemnarea d-lui Zaharie Gheorghe persoană responsabilă cu comunicarea citaţiilor 2012-09-03
91 / 2012 - privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Măieruş 2012-08-31
62 / 2012 - privind aprobarea şi atribuirea plajei de numere pentru facturile fiscale precum şi pentru chitanţele eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice şi juridice în anul 2012 2012-08-29
45 / 2012 - privind convocarea consiliului local 2012-08-03
28 / 2012 privind stabilirea loculurilor speciale pentru afisaj electoral 2012-07-24
5 / 2012 privind constituirea comisiei de evaluare... 2012-07-10
8 / 2012 privind constituirea comisiei de cercetare 2012-07-10
2 / 2012 sectiile de votare 2012-07-09
1 / 2012 Privind convocarea consiliului,....... 2012-07-06
427 / 2012 Dispozitia 427 2012-07-02
428 / 2012 Dispozitia 428 2012-07-02
429 / 2012 Dispozitia 429 2012-07-02
430 / 2012 Dispozitia 430 2012-07-02

Înapoi