Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
299 / 2012 - privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor de alocaţie pentru susţinerea familiei care sunt beneficiari şi de ajutor social 2012-11-09
297 / 2012 - privind desemnarea d-lui Zaharie Gheorghe persoana responsabilă cu distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare 2012-11-08
298 / 2012 - privind organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în cadrul Primăriei Comunei Măieruş 2012-11-08
296 / 2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIE PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 2012-11-05
294 / 2012 -privind stabilirea locurilor de afişaj electoral şi ale informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2012 2012-11-01
231 / 2012 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Măieruş în şedinţă ordinară, în luna octombrie 2012 2012-10-26
230 / 2012 - privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Măieruş 2012-10-18
192 / 2012 - privind înfiinţarea Comitetului de iarnă în scopul prevenirii şi combaterii îngheţului şi a altor fenomene meteorologice periculoase pentru iarna 2012-2013 2012-10-08
193 / 2012 - privind constituirea Comisie de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a Primăriei Comunei Măieruş 2012-10-08
150 / 2012 - privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2012 2012-09-28
137 / 2012 - privind constituirea comisiilor ce vor efectua anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 2012-09-18
132 / 2012 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Măieruş în şedinţă ordinară, în luna septembrie 2012 2012-09-17
133 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale dnei. Barbu Adriana Magdalena 2012-09-17
134 / 2012 - privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor de alocaţie pentru susţinerea familiei şi a altor anchete sociale solicitate de instituţii 2012-09-17
135 / 2012 - privind desemnarea dnei. Franz Agnes Boroka responsabilă cu stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 2012-2013 2012-09-17

Înapoi