Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
192 / 2012 - privind înfiinţarea Comitetului de iarnă în scopul prevenirii şi combaterii îngheţului şi a altor fenomene meteorologice periculoase pentru iarna 2012-2013 2012-10-08
193 / 2012 - privind constituirea Comisie de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a Primăriei Comunei Măieruş 2012-10-08
150 / 2012 - privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2012 2012-09-28
137 / 2012 - privind constituirea comisiilor ce vor efectua anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 2012-09-18
132 / 2012 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Măieruş în şedinţă ordinară, în luna septembrie 2012 2012-09-17
133 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale dnei. Barbu Adriana Magdalena 2012-09-17
134 / 2012 - privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor de alocaţie pentru susţinerea familiei şi a altor anchete sociale solicitate de instituţii 2012-09-17
135 / 2012 - privind desemnarea dnei. Franz Agnes Boroka responsabilă cu stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece 2012-2013 2012-09-17
126 / 2012 - privind organizarea secţiei de votare în vederea desfăşurării alegerii membrilor colegiului judeţean al camerei agricole 2012-09-10
127 / 2012 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012-09-10
122 / 2012 - privind desemnarea d-lui Zaharie Gheorghe persoană responsabilă cu comunicarea citaţiilor 2012-09-03
91 / 2012 - privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Măieruş 2012-08-31
62 / 2012 - privind aprobarea şi atribuirea plajei de numere pentru facturile fiscale precum şi pentru chitanţele eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice şi juridice în anul 2012 2012-08-29
45 / 2012 - privind convocarea consiliului local 2012-08-03
28 / 2012 privind stabilirea loculurilor speciale pentru afisaj electoral 2012-07-24

Înapoi