Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
140 / 2017 Dispozitie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Bundea Adriana 2017-03-02
160 / 2017 Dispozitie privind acordarea dreptului de ajutor social pentru numita Mondoc Violeta 2017-03-02
100 / 2017 Dispozitie privind reluarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru numita Lingurar Vasilica Anca 2017-02-02
60 / 2017 Dispozitie privind majorarea salariului acordat pentru dna Gavrila Roxana, avand functia de inspector I asistent 1 (S) in cadrul compartimentului Asistenta Sociala 2017-01-31
80 / 2017 Dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare acordate dlui Cociuba Ioan Dan, persoana cu handicap grav 2017-01-31
40 / 2017 Dipozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Maierus, in sedinta de indata, in luna ianuarie 2017 2017-01-12
20 / 2017 Dispozitie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei numitei Dediu Daniela 2017-01-03
404 / 2012 - privind rectificarea pe cale administrativă a actului de naştere nr. 2 din 2 martie 1942, exemplarul II, privind pe Rusan Victoria Georgeta 2012-12-18
399 / 2012 - privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrările executate de către S.C. TERMO CONFORT S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizate şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Arini, comuna Măieruş, judeţul Braşov” 2012-12-14
400 / 2012 - privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică „cerere de ofertă” pentru achiziţionarea unui camion marfă – basculant 2012-12-14
401 / 2012 - privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică „licitaţie publică deschisă” pentru vânzarea terenului situat în extravilanul comunei Măieruş, în suprafaţă de 100 mp 2012-12-14
397 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Măieruş 2012-12-13
310 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale dnei. Duţia Maria Cristina 2012-11-26
306 / 2012 - privind constituirea comisiei de inventariere a lucrărilor executate de S.C. TERMO CONFORT S.R.L. conform contractului nr. 4575/30.12.2010 pentru execuţia obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizate şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Arini, comuna Măieruş, judeţul Braşov” 2012-11-19
302 / 2012 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012-11-12

Înapoi