Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
404 / 2012 - privind rectificarea pe cale administrativă a actului de naştere nr. 2 din 2 martie 1942, exemplarul II, privind pe Rusan Victoria Georgeta 2012-12-18
399 / 2012 - privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrările executate de către S.C. TERMO CONFORT S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizate şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Arini, comuna Măieruş, judeţul Braşov” 2012-12-14
400 / 2012 - privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică „cerere de ofertă” pentru achiziţionarea unui camion marfă – basculant 2012-12-14
401 / 2012 - privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică „licitaţie publică deschisă” pentru vânzarea terenului situat în extravilanul comunei Măieruş, în suprafaţă de 100 mp 2012-12-14
397 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Măieruş 2012-12-13
310 / 2012 - privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale dnei. Duţia Maria Cristina 2012-11-26
306 / 2012 - privind constituirea comisiei de inventariere a lucrărilor executate de S.C. TERMO CONFORT S.R.L. conform contractului nr. 4575/30.12.2010 pentru execuţia obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizate şi staţie de epurare a apelor uzate în localitatea Arini, comuna Măieruş, judeţul Braşov” 2012-11-19
302 / 2012 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 2012-11-12
299 / 2012 - privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanţilor de alocaţie pentru susţinerea familiei care sunt beneficiari şi de ajutor social 2012-11-09
297 / 2012 - privind desemnarea d-lui Zaharie Gheorghe persoana responsabilă cu distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare 2012-11-08
298 / 2012 - privind organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale în cadrul Primăriei Comunei Măieruş 2012-11-08
296 / 2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIE PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 2012-11-05
294 / 2012 -privind stabilirea locurilor de afişaj electoral şi ale informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2012 2012-11-01
231 / 2012 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Măieruş în şedinţă ordinară, în luna octombrie 2012 2012-10-26
230 / 2012 - privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Măieruş 2012-10-18

Înapoi